SÁDROKARTONY Martin Linka - Sádrokartonové systémy pro dům i kancelář.

Technologické postupy

Technologické postupy

Podhled

Funkce stropních podhledů:

 • uzavření spodní části stropu (střechy)
 • snížení světlé výšky místností
 • zakrytí instalačních vedení
 • Obrázek technologie Obrázek technologie Obrázek technologie Obrázek technologie
 • zlepšení tepelně izolačních vlastností
 • zvýšení požární odolnosti stropní konstrukce
 • vliv na architektonický výraz interiéru

Obklad stropu je druh podhledu, kdy podkonstrukce přímo souvisí s nosným stropem. Konstrukce je tvořena obvodovými ocelovými profily UD tenkostěnnými ocelovými profily CD, které jsou uspořádány do jednoduchého roštu. Alternativně lze použít také dřevěné latě uspořádané do jednoduchého nebo dvojitého roštu. Přednost dáváme samozřejmě konstrukci z oceli.

Obrázek technologie Obrázek technologie

Obloukové podhledy

Obloukové a zvlněné podhledy a klenby se montují na připravenou tvarovanou konstrukci s použitím ohebných desek. Konstrukce podhledu se provede z montážních profilů CD, ohebných profilů, křížových spojek a závěsů nonius.

Minerální podhled

Obrázek technologie Obrázek technologie Obrázek technologie Obrázek technologie

Všechny konstrukce jsou dodávány jako kompletní systémy, v nichž dimenzování jednotlivých částí určují příslušné technické listy. K dispozici jsou i speciální provedení podhledů určená pro zvláštní provozní podmínky. S nosnými profily opatřenými zlepšenou úpravou proti korozi je možné řešit podhledové konstrukce v plaveckých bazénech, laboratořích a dalších vlhkých provozech. Při doplnění takovéto konstrukce deskami Thermaclean zatěsněnými do konstrukce silikonovým nebo akrylovým tmelem je možné uživateli nabídnou plně omyvatelný podhled nebo podhled do velmi čistých prostor. Pro akustická řešení je možné doplnit standardní konfigurace podhledů doplňky, které zajistí plnou funkčnost i při použití vestavěných prvků jako jsou svítidla, reproduktory apod. Souprava krytu pro vestavěná svítidla ochrání vestavěný prvek jak v případě požáru, tak i v případě potřeby zvýšení neprůzvučnosti podhledu. Do podhledu je možné vestavět i aktivní reproduktor, který může velmi efektivně zabezpečit ozvučení čekáren, kanceláří, showroomů, hotelových hal, nádraží, letišť apod.

Půdní vestavby

Obrázek technologie Obrázek technologie Obrázek technologie Obrázek technologie

Půdní vestavba je horizontální, šikmá a vertikální obvodová konstrukce, tvořící vnitřní obálku konstrukce krovu. Pro zamezení škod způsobených kondenzací par a vlhkosti ve střešním plášti je žádoucí použít parotěsnou zábranu a řídit se pravidly stanovenými výrobci izolací a těchto fólií. Vrstva tepelné izolace probíhá buď ve střešní rovině až k pozednici nebo ze střešní roviny na boční předstěnu a zakrytou část podlahy. V každém případě nesmí dojít ke vzniku tepelných mostů.

Obklady stěn, předsazené stěny

Obrázek technologie Obrázek technologie

Jsou budovány stavebním procesem suché výstavby pro potřebu:

 • estetického vylepšení stávajících povrchů stěn a příček
 • zvýšení hodnot tepelně izolačních vlastností stávajících příček
 • zvýšení hodnot akustických vlastností obvodových stěn
 • vytvoření meziprostoru pro vedení instalací (rozvod el. kabelů, topenářských rozvodů)

Obklady stěn se montují na podkonstrukci, nebo lepí pomocí lepicího tmelu, vždy však přímo souvisejí s podkladní vertikální konstrukcí.

Příčky a dělící stěny včetně instalačních

Obrázek technologie Obrázek technologie Obrázek technologie Obrázek technologie Obrázek technologie Obrázek technologie Obrázek technologie Obrázek technologie

Příčky a dělící stěny jsou nenosné, samonosné, interiérové konstrukce určené k členění interiéru na jednotlivé místnosti. Standardní konstrukce příček splňují všechny požadavky akustické, požární a statické, vyplývající z jejich užití v bytových a občanských stavbách. Instalační stěny jsou speciálními druhy příček. Jsou používány v případech, kdy je uvnitř konstrukce nutno vést rozměrnější instalace. Instalační příčky se montují na dvojitou podkonstrukci. Vzdálenost mezi oběma konstrukcemi se volí podle rozměru instalačních vedení umístěných ve stěně. Svislé profily obou konstrukcí se umisťují vstřícně tak, aby bylo možno je vzájemně spřáhnout a vytvořit tím kompaktní celek.

Obrázek technologie

Obloukové stěny

Obloukové stěny, popřípadě stěny se zakřiveným půdorysem se montují ze standardních prvků s použitím ohebných desek.

Kastlíky

Jedná se o opláštění trámů, železných vazníků, odpadních rour nebo různých elektroinstalací a klimatizací sádrokartonovou konstrukcí.

Obrázek technologie Obrázek technologie Obrázek technologie Obrázek technologie Obrázek technologie
© 2007 SÁDROKARTONY Martin Linka. Všechna práva vyhrazena.
Created by Studio DESTINY